Coaching

Szkolenia są podstawą do osiągnięcia sukcesu podczas prowadzenia firmy. Przeprowadzimy dla Ciebie szkolenie z kompetencji zawodowych, osobistych oraz społecznych dążąc do wypracowania wyjątkowo skutecznych rozwiązań i strategii.

Coaching wspomaga przedsiębiorstwa w rozwinięciu potencjału (zarówno ich, jak i pracowników), pokonywaniu przeszkód, a także w osiąganiu określonych celów. Dobrze zmotywowani, pewni swoich możliwości ludzie pracują lepiej oraz są bardziej kreatywni.
Praca z coachem pozwala spojrzeć na swoją działalność z różnych aspektów i znaleźć przyczynę błędu. Nie musi ona polegać jedynie na poprawie umiejętności. Często podczas „terapii” ludzie docierają do głębszych wartości i przekonań, które pozwalają dotrzeć do nowej grupy klientów.

Prowadzimy również szkolenia z zakresu:

• Marketingu tradycyjnego (klasycznego).
• Marketingu internetowego (e-commerce).
• Modeli biznesowych.
• Optymalizacji serwisów internetowych.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Nasi szkoleniowcy na wstępie ustalą w jakim kierunku będzie dążyć współpraca, wspólnie z Państwem ustalą warunki, które będą odpowiadały obydwu ze stron. Po zakończeniu szkolenia efekty pracy coach przeanalizuje wraz ze zleceniodawcą.

Na tym etapie omówimy:
· W jakim stopniu zostały zrealizowane wcześniej założone cele?
· W jaki sposób wpłynie to na rozwój przedsiębiorstwa?
· Jakie zmiany nastąpiły w komunikacji wewnątrz organizacji?
· Czy w Państwa firmie nastąpiła jakakolwiek poprawa?